+420 725 638 900

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HAVANA – RESTAURANT s.r.o. je správcem a zpracovatelem těch osobních údajů, které ji poskytnete při uzavírání smluv (např. vyplněním objednávkového formuláře). Tyto údaje zpracovává v souladu s Nařízením GDPR za účelem a po dobu nezbytně nutnou pro plnění smluvních a zákonných povinností. Údaje zabezpečuje před neoprávěným únikem. Přístup k těmto údajům mají jen oprávněné osoby správce (např. vymezení zaměstnanci). Smlouvy o zpracování těchto údajů správce uzavírá jen s ověřenými a důvěryhodnými subjekty, kteří jsou vázání striktní mlčenlivostí. Subjekt údajů (tedy Vy) má právo zjm. na opravu, omezení anebo výmaz poskytnutných údajů, podat stížnost dozorovému úřadu a přístup k poskytnutým údajům. Pro bližší informace něchť je podána žádost správci (kontakt na webu, veřejných rejstřících). Poskytnutím osobních údajů s těmito pravidly souhlasíte.

Přečetl jsem a souhlasím